Seismiske grunnundersøkelser Skaland.

Som et ledd i undersøkelse av grusressurser ble det utført seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler med samlet lengde av 1775 m. Det ble beregnet mektighet av tørr grus opp til 40 m og maksimal mektighet av løsmasse på ca. 70 m.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1767
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland