Seismisk undersøkelse Tokke Telemark

Som et ledd i utbyggingen av Tokkevassdraget skulle mektighet av morenen be- stemmes på ovennevnte forekomststeder.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
210
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark