Seismisk undersøkelse Hukla - Kusma, Midtre Gauldal.

I forbindelse med planleggingen av kraftverk som gikk ut på overføring av Hukla og Kusma til Samsjøen og eventuelt videre derfra til Håen, ble NGU anmodet om å utføre seismiske refraksjonsmålinger på en rekke aktuelle steder. Seismogrammene ble gode og de resulterende diagrammene har gitt grunnlag for tolkninger som i hovedtrekkene synes entydige. Det dreide seg stort sett om beskjedne mektigheter i overdekket. Lydhastighetene i fjellet tyder for det meste på god kvalitet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1302
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport