Seismisk undersøkelse Harpefoss Sør-Fron.

I tilknytning til prosjektering av kraftutbygging i Harpefossen i Lågen fikk GM i oppdrag å fastlegge overdekkets mektighet ved seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler. Seismogrammene kan karakteriseres som noe under middels gode og har ikke gitt grunnlag for entydige tolkninger. Dette gjelder i første rekke på østsiden av elven. Boringer til fjell i noen punkter skulle dog gi et brukbart grunnlag for vurdering av de fremkomne måledata.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
302
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland