Seismisk undersøkelse Børselv og Brenna, Porsanger.

Som et ledd i kvartærgeologisk kartlegging ble det gjort seismiske målinger på 3 lokaliteter. Det ble målt langs 6 profiler med samlet lengde av 5700 m. Det største beregnede dyp av løsmasse var ca. 80 meter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1690
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark