Seismisk grunnundersøkelse Tytebærdalen.

I tilknytning til kvartærgeologisk kartlegging ble det utført seismiske målinger i Tytebærdalen ved fjordarmen Kjosen. Et grustak var her i drift. Det ble målt 3 profiler med samlet lengde av 950 m. Den maksimale løsmasse- mektighet ble beregnet til ca. 20 m., men bare en mindre del av dette var tørr sand og grus.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1763 B
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms