Seismisk grunnundersøkelse Tunnsjødalen Namsskogan

Som et supplement til tidligere grunnundersøkelser (GM rapport 212) ble det foretatt seismiske refraksjonsmålinger. Resultatene er gjengitt som profiler.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
242
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport