Seismisk grunnundersøkelse Jevnaker.

To områder nær tettstedet Jevnaker skulle undersøkes ved hjelp av boringer og seismiske målinger for å skaffe et bilde av potensialet for nyttbar sand og grus. Mektigheten av løsmasser var flere steder betydelig - med ca.70 m som maksimum. Denne rapporten dreier seg bare om de seismiske målingene.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1910
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland