Seismisk grunnundersøkelse Finndalen Vågå hd.

I forbindelse med prosjekteringen av et større damanlegg skulle det foretas seismiske dybdemålinger langs et antall profiler i Finndalen. Geofysisk Malmleting hadde tidligere utført seismiske målinger her (GM Rapport nr. 128) og disse målingene skulle nå suppleres. Det ble foretatt refraksjonsmålinger på vanlig måte langs en rekke profiler. Det ble reistrert løsmasse med tykkelse opp til 25 - 30 meter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
167
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland