Seismisk grunnundersøkelse Brekka-Steinerud Solum

Løsmassenes mektighet ble bestemt ved refraksjonseismiske målinger langs et 400 m langt profil.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
207
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark