Seismisk grunnundersøkelse Bjelland

De seismiske profiler skulle bidra til å klargjøre grunnforholdene på et sted hvor kommunen planlegger en ny søppelplass.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1911
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland