Sedimentologisk studie i forbindelse med arkeologisk utgraving i Kjøpmannsgata 36-38 (2019-2020)

Denne rapporten oppsummerer og tolker de sedimentologiske data som ble samlet inn hhv. 16/10 og 4/11 2019, samt 13/1 og 18/5 2020 i forbindelse med NIKUs arkeologiske utgraving i Kjøpmannsgata 36-38. De beskrevne sedimenter under kulturlagene var blottet i to profiler og to seksjoner der sistnevnte ble logget. Det ble samlet inn enkelte prøver.Sedimentene er lagdelte og domineres av sand og grus som er relativ dårlig sortert og nesten strukturløse. Enkelte, tynne, organisk-holdige lag ble registrert og rustholdig grus ble observert lokalt. Imbrikasjon i et gruslag ca. 4,5 moh. (nederst) viser nordlig strømretning. De sedimentære lagfølgene av sand og grus er alle avsatte av strømmende vann under minst to kraftige flomhendelser i Nidelvdeltaet. Den yngste av flomhendelsene ser ut til å ha oppstått plutselig, og kan potensielt ha oppstått fra sjøsida, men flere data trengs for å verifisere dette. Lagfølgene viser fellestrekk med lagfølgen som tidligere er beskrevet fra under den arkeologiske utgravingen ca. 100 m lengre sør i Søndre gate 7-11. Data og tolkninger som presenteres her kan brukes sammen med andre tilsvarende undersøkelser i Trondheim til bedre å forstå naturgrunnlaget for de tidlige bosetninger i Trondheim.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2022.004
Page number:
17 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjektnr:
377900 ; 051420
Fylke:
TRØNDELAG