Sauda. Magnetisk totalfelt 1970.0 Aeromagnetisk kart.; Sauda; 1:250 000; trykt i farger;

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-distribusjonen
Dokumenttype:
Kart