Sandsletten blir til: Stjørdal fra fjordbunn til strandsted