Sand-og grusuttak i området Bøheia-Høyeholen, Gjesdal kommune

Hardtsittende silt-/leirbelegg på kornene, høyt humusinnhold og tendenser til sandpukkel gjør materialet i det undersøkte området uegnet til de fleste veg- formål og som betongtilslag. Det er nødvendig med relativt omfattende materialforbedrende tiltak som vasking, knusing og eventuelt fraksjonering for å oppnå tilfredsstillende renhet og korngradering. Materialets mekaniske egenskaper synes tilfredsstillende til de fleste formål. Etter fraskilling av stein og blokk vil materialet i naturlig tilstand kunne brukes direkte i forsterkningslag og sannsynligvis også i sementstabiliserte bærelag.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1807/14
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland