Sand- og grusundersøkelser ved Storbakken, Vestre Jakobselv, Vadsø kommune, Finnmark fylke, 1983.

Etter henvendelse fra Vadsø Ferdigbetong og Finnmark Jordsalgskontor har NGU foretatt oppfølgende undersøkelser av Storbakken, Vestre Jakobselv i Vadsø kommune med tanke på uttak av sand til betongproduksjon. Mektigheta for sand og grus over grunnvann innafor et utmålt område er vurdert ved hjelp av sjaktgravinger og en elektrisk sondering. Analyser av prøvetatt materiale fra de øverste 5 m. i området inkludert mørtelprøvestøping viser at sand fra Storbakken kan nyttes i betongproduksjonen i Vadsø i dag. Sandmassene kan gjøres bedre ved foredling (justering av kornfordelingskurven). Det vil bli nødvendig med nærmere undersøkelser av løsmassene med tanke på mektighet av anvendbar sand over mere finkornige masser og grunnvann.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1805/18
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark