Sand- og grusundersøkelser ved Slettmo - Ellenelva Stormoen, Lakselvbukt, Tromsø kommune.

Etter henvendelse fra Troms fylkeskommune utførte NGU en forundersøkelse i Lakselvbukt i Tromsø kommune. Hensikten var å vurdere om deler av avsetningene hadde en kornstørrelse og kvalitet anvendbar til byggetekniske formål. Avsetningen ved Slettmo - Ellenelva består av 300 - 700 000 m3 sand, grus og stein av mekanisk god kvalitet. Materialet egner seg både til veg og betongformål. Avsetningen ved Stormoen er lite homogen med materiale av vekslende kornstørrelse. Området ved Stormoen - Forranmoen bør undersøkes nærmere før en kan si noe om mengde og kvalitet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1805/8
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms