Sand- og grusundersøkelser ved Berlevåg tettsted i Berlevåg kommune, Finnmark fylke.

Etter henvendelse fra Berlevåg kommune har NGU foretatt kartlegging av løsmasser rundt Berlevåg tettsted. Løsmassenes kvalitet og mengde er vurdert. Det er tatt prøver av sand og grus fra tre områder med tanke på betong- og vegformål. Det er mulig å bruke sand fra et område som betong- tilslag. Derimot er det vanskelig å finne materialer som kan brukes til vegformål.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1805/15
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark