Sand- og grusundersøkelser på Gåsmyra i Sykkylven kommune, Møre og Romsdal.

Løsmasseforekomstene under Gåsmyra i Sykkylven kommune er undersøkt. Undersøkelsen omfatter feltkartlegging, sonderboring, prøvetaking og mineralogiske-, petrografiske- og kornfordelingsanalyser. Gåsmyra ligger på en breelvterrasse med følgende oppbygning: - 1.5 - 2.5 m torv - Topplag av grus og stein med aurhelledannelse, ca. 2 m tykt og med beregnet volum på 200 000 m3. - Sortert fin/middels sand (evt. silt), ca. 5 m mektig og med volum ca. 500 000 m3. - Morene eller sand og grus med ukjent mektighet og utbredelse Materialet har gunstig mineralogisk og petrografisk sammensetning, men antas å være dårlig egnet til veg- og betongformål.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.192
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport