Sand- og grusundersøkelser innen Totenvika naturvernområde

Undersøkelsene er utført for å gi et grunnlag for fastsettelse av erstatning til grunneierne i forbindelse med opprettelse av Totenvika naturvernområde. Innen reservatgrensen finnes det sand og grus som styrkemessig tilfredstiller kravene for bruk til vegnettet i området. De egnede massene ligger som en hud med grus og stein over mer finkornig materiale. Et volumoverslag gir ca. 132.000 m3 egnet til dette formål. Da behovet for vegmasse dekkes fra flere pukkverk, er muligheten for å få levert massene usikker. Sanden i de under- liggende nivåer er ikke egnet som betongtilslag. Som fyllmasse og til lokale private formål kan massene benyttes.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.070
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland