Sand- og grusundersøkelser i Durmålskardalen, Nordreisa kommune.

En sand- og grusforekomst er detaljert undersøkt for Nord-Troms Herredsrett i forbindelse med ny E6-trasÅ over deler av forekomsten. Det er utført kartlegging og prøvetaking i samarbeid med Statens Vegvesen. Hele forekomsten inneholder ca. 660.000 m3 sand og grus. Materialet i for- komsten består av sorterte masser med stor variasjon i kornstørrelse. Materialet har noe dårlige mekaniske egenskaper og kan benyttes til vanlige betongformål, forsterkningslag i veger med stor trafikk og i grusveeger med liten trafikk.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.221
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms