Sand- og grusundersøkelser på Mosmoen i Jevnaker, Oppland fylke.

Oppdraget har vært å bestemme løsmassenes kornfordeling, lagrekkefølge, mektighet og volum, samt å vurdere kvaliteten av og bruksområdene for massene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.193
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland