Sand og grus som byggeråstoff i Gausdal kommune, Oppland fylke.

Sand- og grusforekomstene i Gausdal kommune er klassifisert for bruk til veg- og betongformål. Forekomstene er klassifisert i tre kategorier; I, II og III etter antatt viktighet som byggeråstoffressurs. Her er materialets kvalitet samt forekomstens arealbruk, mektighet og volum. Enkelte forekomster er inndelt i God, Middels og Dårlig egnet. Resultater: 46 sand- og grusforekomster er registrert og vurdert. De viktigste av disse er nr. 4 Ormvollen, 5 Kvisberglia, 11 Dokkvatnet I, 15 Kolbu, 16 Forset Nord, 17 Vårsetra og 18 Granlia. Kommunen hadde i 1991 uttak på ca. 40.000 kubikkmeter sand og grus, hvorav 15.000 kubikkmeter ble eksportert på Lillehammer kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.254
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland