Sand grusundersøkelser i Badderen, Kvænangen kommune, Troms.

Kvartærgeologisk undersøkelse er gjort av sand/grusforekomster ved munningen av Badderelva etter forespørsel fra A/S Sulitjelma Gruber som ønsket å få vurdert morenens kvalitet. Den ytre del av terrasse III på vestsiden av Badderen har de beste sand- og grusmassene til vei og betongformål. Uttak må skje på en landskapsmessig måte og de ytterste deler med fjorden mot sjøen bør bevares. De indre og midtre deler av terasse I er av mer varierende kvalitet og generelt noe dårligere enn terasse III. Dette vil medføre en mer omfattende blanding eller justering av massene for å få et endelig materiale som tilfredsstiller de krav som settes til de aktuelle tekniske forhold.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1243/2
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms