Sammenstilling av resistivitet, seismiske hastigheter og naturlig gammastråling i norske bergarter

I samarbeidsprosjektet ”Forbedrede forundersøkelser for tunneler” mellom NGU og Vegdirektoratet har en av oppgavene vært å sammenstille verdier for resistivitet, seismiske hastigheter og naturlig gammastråling i norske bergarter. Dette er gjort ved å gå gjennom data fra ca 90 borehull som er logget av NGU siden år 2000. Hensikten har vært å finne standardverdier for resistivitet, seismisk hastighet og gammastråling i massiv bergart som ikke er oppsprukket. Både resistivitet og seismisk hastighet viser en nedgang ved økt oppsprekking og økt vanninnhold. Ved rutinemessige målinger av resistivitet og seismisk hastighet kan dermed måleresultatene sammenlignes med standardverdier og en kan få et begrep om fjellkvaliteten med hensyn til stabilitet. Andre parametere som påvirker resistiviteten er innhold av elektronisk ledende mineraler (grafitt, sulfider), leire og elektrisk ledningsevne i porevannet. Det er derfor viktig å bruke flere geofysiske metoder, og seismisk hastighet er en viktig parameter. Måling av vannets elektriske ledningsevne gjøres rutinemessig i borehull og IP-målinger kan gjøres for å kartlegge sulfider.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2011.042
Page number:
60
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning
Prosjektnr:
329500