Sammenstilling av data for hudkreft og klima geografi i 56 norske kommuner.

Data for breddegrad, skydekke, frost-, nedbør- og tåke-døgn, folketall, og høyde over havet for 56 kommuner over hele landet er sammenstilt med insidensrater for 4 grupper hudkreft (ICD 7 nr. 191). Ved hjelp av trinnvis lineær regresjon er det vist at av de valgte parametre spiller breddegrad, antall nedbørsdøgn og høyde over havet viktigst rolle for å forklare variasjonen i hyppigheten av hudkreft i alle 4 grupper. For kvinner er ratene for hudkreft utenom hode og ekstremitetene positivt korrelert med folketall i kommunen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.082
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport