Sammenlikning av metoder for beregning av korrelasjoner mellom geokjemi og kreft.

Rapporten sammenlikner to ulike metoder for beregning av korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i flomsedimenter i norske kommuneaggregater. Metode 1 er basert på analyse av ulike aggregatutvalg oppdelt etter klima, geografi mm. Metode 2 går ut på å sammenlikne naboaggregater. Sammenlikningen viser forholdsvis stor forskjell i resultatene fra de to metodene, selv om enkelte høye korrelasjoner kan finnes i begge metodene. Dette er rapport nr. 7 i NAVF-prosjekt 363.88/012 Miljøkjemi og helse. Prosjektleder Bjørn Bølviken.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.119
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport