Samlet plan for forvaltning av vannressursene. Geologiske undersøkelser i Nord-Trøndelag.

Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt "Samlet plan for forvaltning av vannressursene" har geologiske befaringer blirr utført i utvalgte vassdrag i Nord-Trøndelag. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.047
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG