Saltpetersyre-ekstraksjon av geokjemiske prøver.

7N HNO3 benyttes som ekstraksjonsmiddel for bekkesedimenter og annet geologisk materiale ved NGU. For å undersøke salpetersyrens innvirkning på selve mineralkornet, er det utført ekstraksjon med 7N HNO3 på utvalgte mineraler tynnet med kvarts og på internasjonale standarder. Løsningene er analysert med plasmakvantometeret på 29 elementer. Tabeller og scatterdiagram viser ekstraksjonsutbytte for hovedelementer og sporelementer. Det er beregnet korrelasjonskoeffisienter. Det viser seg å være store variasjoner i ekstraksjonsutbytte for ett og samme element. Ut fra resultatene er det grunn til å ta opp til vurdering hvorvidt verdier fra en HNO3-ekstraksjon bør brukes i regional kartlegging og i de geomedisinske undersøkelser som drives ved NGU.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1687 C
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport