Sakkyndig tilleggsuttalelse til Undersøkelse av grusforekomster i Kjenstad landskapsvernområde.

Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Inderøy tingrett innehentettilleggsopplysninger i forbindelse med grunneiererstatninger ved etablering avKjenstad landskapsvernområde.Rapporten behandler problemstillinger knyttet til kvalitet og markedstilgang,priser og markedsvolum.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.068
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Små oppdrag byggeråstoffer
Prosjektnr:
263300