Sæteråsen, UTM 572 753

Rapporten beskriver resultatene fra 3 ukers detaljgeologisk kartlegging i stikningsnett på Sæteråsen Nb-forekomst, Larvik kommuntfold. Nb- mineraliseringene opptrer bare innenfor to sure afyriske lavaer som sannsynligvis kan betegnes som peralkaline rhyolitter eller panteleritter. Radiometriske målinger med gammaspektrometer ble utført innen de to mineraliserte lavaer. Regionale undersøkelser i lavaplatået vest for Numedalslågen gir indikasjoner på at de Nb-førende lavaer i Sæteråsen er knyttet til vulkanisme i forbindelse med Ramneskalderaens innsynkning. Det bør være gode muligheter for nyfunn av liknende lavaer i Vestfold og rundt andre kalderaer i Oslofeltet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1800/76A
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vestfold