Årsrapport Geokjemisk avdeling 1987

Geokjemisk avdeling hadde i 1987 45 ansatte som fordeler seg på avdelings- kontor (3) og seksjonene for kjemisk analyse (23), geokjemi (10) og edb (9). Avdelingens regnskapstall for 1987 viser kr 14.7 mill. Med skjønnsmessig tillegg for NGUs fellesadministrasjon blir totalutgiftene kr 18 mill. som fordeler seg slik: Ordinære lønninger (post 01) kr 8.2 mill. (45.7%), driftsmidler (post 11) 3.1 mill. (17.3%) driftsmidler i forbindelse med oppdrag og samarbeidsprosjekter kr 2.0 mill. (10.7%), del i NGUs fellesadministrasjon kr 3.3 mill. (18.4%), store nyanskaffelser kr 1.4 mill. (7.9%). Som tjenesteytelser er det utført varierte edb-tjenester og kjemisk analyse av diverse prøvetyper, i alt 228 500 bestemmelser i 13 549 prøver. Prosjektarbeidet har resultert i 258 geokjemiske kart, 28 NGU-rapporter, 12 publikasjoner, 17 publiserte sammendrag av foredrag og posters, 1 dr.ing avhandling NTH, 1 hovedoppgave NTH, 33 eksterne foredrag og 4 eksterne posters (utstillinger). Fra 01.01.1988 skilles seksjon for data og systemtjeneste ut fra avdelingen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.023
Page number:
89
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport