Årsrapport Geokjemisk avdeling 1983.

Rapporten inneholder 1) en oppsummering av virksomheten 1983 og 2) planer frem over under overskriftene - Formål og organisasjon - Seksjon for kjemiske analyser - Seksjon for geokjemi - Seksjon for data- og systemtjenester - Informasjon - Effektiviseringstiltak - Planer 1984/85 - Langtidsprogram Fem vedlegg bak i rapporten gir nærmere data om - Personale - Komiteer, verv etc. - Reiser og opplæring - Regnskap -Prosjekter

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.025
Page number:
80
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport