Årsrapport. Geokjemisk avdeling 1982.

Rapporten inneholder en oppsummering av virksomheten ved geokjemisk avdeling i 1982 under overskriftene: Organisasjon; Personale; Prosjekter og arbeids- planer; Reiser og opplæring; Rapporter fra sekjonene (data og systemtjeneste, kjemisk analyser, geokjemi); Informasjon. Program for 1983 er oppsummert til slutt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2082
Page number:
62
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport