Årsrapport 1986. Seksjon for geofysikk, NGU.

Arbeidsoppgavene til seksjon for geofysikk er gitt i NGUs statutter. Oppgavene deles i 4; regional geofysikk, ingeniørgeofysikk, malmgeofysikk og elektronikkverksted, hvorav de to første er definert som satsningsområder. Det gis en oversikt over personellressursene og hvordan disse fordeles på de fire arbeidsområdene. Rapporten gir en kort beskrivelse av aktivitetene i 1986 og skisserer hvilke oppgaver som er planlagt for 1987-88. Deretter gis en oversikt over skriftlig og muntlig produksjon og en oversikt over reiseaktivitet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.039
Page number:
75
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport