Røros. Magnetisk totalfelt 1965.0. Aeromagnetisk kart.; Røros; 1:250 000; trykt i farger;