Ringvassøy kisforekomster.

Statens rettigheter i skogsfjord -Dåfjord området er befart og prøvetatt. Forekomstene mellom Skogsfjord og Dåfjord er av vasskis-type med lavt innhold av metaller, mens forekomster på strekningen Skogsnes -Nonsdagsdalen har et visst lapperinnhold. Enkelte vasskis-drag på østsiden av Skogsfjordvatnet er detaljert kartlagt. Undersøkelsene som har vært av rekognoserende karakter, har ikke framskaffet opplysninger som indikerer økonomisk interessante forekomster. Imidlertid er det geologiske miljøet av stor malmgeologisk interesse, spesielt med henblikk på edelmetaller, og undersøkelsene anbefales videreført.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1430/14A
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms