Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Troms fylke 1997.

I Troms fylke ble det i 1997 tatt ut og forbrukt ca. 1.0 mill. tonn sand og grus og 1.4 mill. tonn pukk (knust fjell). Halvparten av sand- og grusuttaket foregikk i Tromsø kommune, men også i Bardu og Målselv ble det tatt ut betydelige mengder. Hovedtyngden av fylkets steinuttak (86%) foregikk i Tromsø, Målselv og Skjervøy kommune. Entreprenørvirksomhet i Tromsø og to større byggeprosjekter ga et relativt høyt forbruk av stein som fyllmasse dette året. Kystverket på Skjervøy utførte molosteinbryting mens Statens vegvesen utbedret riksveg 86 langs Andsvatnet. Ressursregnskapet viser at de produserte byggeråstoffene i 1997 ble 7% brukt til betongproduksjon, 43% til veg, og de resterende 50% til fyllmasse. Transportmønsteret viser at Tromsø kommune forsynte flere andre kommuner i fylket med sand og grus, mens Bjarkøy var en viktig leverandør av pukk til mange kystkommuner. Fylket er selvforsynt med sand, grus og pukk til byggetekniske formål. Der var i 1997 minimal import og eksport av disse byggeråstoffene. På lengre sikt kan likevel sand- og grusressursane i enkelte områder bli knappe. Det er forvaltningens ansvar å påvise bruken av disse ressursene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.005
Page number:
96
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms