Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Nord-Trøndelag fylke 1988

I Nord-Trøndelag ble det i 1988 tatt ut tilsammen 938 000 m3 sand og grus (50 000 m3 lagret). Den totale pukkproduksjonen var på 557 000 m3. 45 000 m3 sand og grus ble eksportert ut av fylket, mens importen av sand, grus og pukk var på henholdsvis 17 000 m3 og 23 000 m3. Forbruket av sand og grus i fylket var på 862 000 m3. Pukkforbruket var totalt 576 000 m3. Grusressursene i Nord-Trøndelag er fordelt over hele fylket unntatt kyst- regionen og enkelte kommuner som grenser inn mot Trondheimsfjorden. Kommunene med mest grus er Steinkjer, Verdal, Grong og Levanger. Det var liten masse- transport mellom kommunene i fylket i 1988 (126 000 m3). Dette viser at de fleste kommunene er selvforsynt med byggeråstoff. Fylket under ett har klart overskudd av sand og grus. Pukkproduksjonen er størst i kommunene med størst grusreserve. Rapporten omfatter alle kommuner i Nord-Trøndelag.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.092
Page number:
69
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport