Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Aust-Agder 1985

Ressursregnskapet viser at det totalt i 1985 er tatt ut 632 000 m3 masse. Bruken av disse massene fordeler seg med 30% til betong, 43% til vegformål og 27% til fyllmasse. I områdene Birkenes, Grimstad, Froland og Arendal der uttaket og forbruket er størst, er forekomstene klassifisert i 3 grupper etter hvor viktige de er som grusressurs. Registrerte bergarter for produksjon av pukk i de samme områdene er vist på kart.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.163
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder