Ressurskart - grunnvann i fjell med beskrivelse. Sel kommune, Oppland fylke. Status pr.01.01.88.

NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i Oppland. Kartleggingen er i første rekke rettet mot kommunal og fylkeskommunal oversiktsplanlegging. I tillegg til beskrivelsen presenteres informasjon på følgende måte: 1) Faktakart M 1:50 000 inneholder registrerte borebrønner med dyp, vann- føring og løpenummer samt større sprekker og forkastninger tatt fra satellittfotografier. 2) Tolkningskart M ca.1:200 000 inneholder en tolkning av berggrunnens vanngiverevne basert på borebrønnsresultater, berggrunnsgeologiske kart og vurdering av bergartene i felt. 3) Dataliste med utskrift fra Brønnboringsarkivet over borebrønnene i området.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.069
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland