Ressurskart 1:50 000 - grunnvann i løsmasser - med beskrivelse. Lillehammer kommune, Oppland fylke. Status pr. 01.09.86.

Som en del av arbeidet med Flerbruksplanen for vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den fylkeskommunale og kommunale oversiktsplanleggingen. Informasjonen på kartene kan deles i tre hovedyper: 1) Klassifiseringen av løsmassenes vanngiverevne basert på geologiske kriterier. 2) Lokalisering med ref.nr. av eksisterende produksjonsbrønner, sonderboringer, undersøkelsesbrønner og geofysiske profil. 3) Forekomstenes egnethet som kilde til drikkevannsforsyning; vurdert ut fra dagens arealbruk, arealbrukskonflikter etc.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.002
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland