Ressurser av metalliske mineraler i Nordland.

På grunnlag av tilgjengelige informasjoner på NGU er det laget en sammenstilling av opplysningene om de mest aktuelle metallene. Av igangværende gruveanlegg har Rana gruber malm nok for overskuelig framtid, mens sulfidgruvene har råstoff nok for 10-15 års drift med nåværende uttak. Av nyere prosjekter er Råna nikkel-forekomst i Ballangen det mest lovende, selv om noen avgjørelse om drift ennå ikke er tatt. Mulighetene for bly-sink forekomster i karbonatområdene og muligheten for totalutnyttelse av magnesium, nikkel og kromholdige bergarter er noe spekulativ, men bør følges opp. Det samme gjelder letingen etter molybden, wolfram og uran.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1625/12
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland