Resisitivitetsmålinger på Fremoavsetningen, Melhus kommune, Sør-Trøndelag

Resistivitetsmålinger på Fremo, Melhus kommune ble utført innenfor KARMA 3D Prosjektet ved Norges geologiske undersøkelse. KARMA 3D tar i bruk nye 3D modellerings- og visualiseringsverktøy for å kunne utvikle mer brukertilpassede løsninger for leveranse og bruk av geologisk kunnskap og data. Formålet med arbeidet var å undersøke dybden ned til grunnvannsnivået og hvordan dette varierer over et større område og om mulig si noe om variasjoner i kornstørrelse (gruskvaliteter) i avsetningen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2013.058
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
KARMA 3D; Forprosjekt 3D kartlegging og karakterisering av løsmasser og grunnvann
Prosjektnr:
351800