Reprosessering og ny samtolking av geofysiske data med resultater fra tunneldriving, Knappetunnelen ved Ringveg Vest i Bergen.

Refraksjonsseismiske data, samlet inn som en del av forundersøkelsene for den 3,8 km lange nordlige delen av Knappetunnelen ved Ringveg vest i Bergen, er tolket med tomografisk inversjon med programmet RayfractTM. Samtidig er resistivitetsdata samlet inn av NGU også som en del av forundersøkelsene, reprosessert med nyeste versjon av programmet Res2DInv. De samme data er tidligere reprosessert og samtolket med observasjoner fra tunneldrivingen i 2016. Nytt ved analysen som her rapporteres, er inversjon av refraksjonsseismikken med helt ny prosedyre, bredde på svakhetssoner er tatt med i vurderingen og resultater fra de geologiske forundersøkelsene er evaluert.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2019.014
Page number:
57
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
ForForUT, Forbedrede Forundersøkelser UTbygning
Prosjektnr:
329500
Fylke:
Hordaland