Reproduserbarhet av geokjemisk data fra bekkesedimentprøver.

Med utgangspunkt i den variant av bekkesedimentmetodene som benyttes av NGU, gis det i denne rapporten resultater fra en undersøkelse av reproduserbarheten til de geokjemiske data fra bekkesedimentprøver. I tillegg belyses også re- produserbarheten i forhold til elementkonsentrasjoner.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1687 B
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport