Repparfjordfeltet: Rapport over undersøkelsene i 1964.

Rapporten her følgende innholdsfortegnelse: - Forhistorie og tidligere undersøkelser. - Forekomstene i Repparfjord. - Undersøkelsesarbeider i 1964. - Forslag til undersøkelser i 1965. - Figurer: 01. Geologisk kart M: 1:100 000. 02. Kjente mineraliseringer, Invex borhull, NGU's koordinatnett. 03. Planlagte bohull 1965. I oversikten er det dessuten referert til seks støtterapporter ang. geofysiske, geokjemiske og geologiske undersøkelser, en grafisk fremstilling av Cu - gehaltene i diamantborkjerner fra 1957, flotasjonsforsøk og mineralogiske studier av malmen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
571
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark