Registrering av ressurssituasjonen for sand og grus med hovedvekt på forholdene i kyst-Norge.

En spørreundersøkelse er foretatt hos offentlige etater og en rekke private firmaer i kyst - Norge vedrørende den distriktsvise råstoffsituasjonen for sand og grus. Av svarene går det fram at 67% av de 285 kystkommunene har underskudd av naturlig masse. NGU har tatt iniativet til en undersøkelse av undersjøiske forekomster. Prosjektet kalles "Sand og grus på sokkelen".

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1335/1
Page number:
59
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport