Regionalgeologisk vurdering av området rundt Eiksundsambandet

Statens vegvesen i Møre og Romsdal planlegger bygging av en undersjøisk tunnel, kalt Eiksundsambandet, mellom Eiksund i Ulstein kommune og Berknes- halvøya med påhugg enten i Ørtsta eller Volda kommune. I denne sammenheng har Norges geologiske undersøkelse (NGU) foretatt en regionalgeologisk vurdering av området for den undersjøiske tunnelen. Hovedmålet for arbeidet har vært å vurdere risikoen for å påtreffe bergarter eller soner med høy permeabilitet/vanngjennomstrømning i området for tunnel- traseen. I denne problemstillingen inngår (1) en beskrivelse av berggrunnens sammensetning, (2) analyser av regionale og lokale sprekkesoner, (3) vurderinger av det eksisterende geofysiske/akustiske materialet for Eiksundsambandet, og (4) vurdering av data fra NGU's borebrønnsarkiv. Hele arbeidet er basert på tlgjengelige materialer, det har ikke vært utført felt- arbeid. Det bearbeidete materialet påviser to større refraksjonsseismiske lavhastig- hetssoner i området som muligens kan by på problemer ved bygging av en tunnel for Eiksundsambandet. Ingen geologiske observasjoner peker mot at det er permeabel sand eller sandstein i fjorden. Dagens spenningsfelt indikerer at NV-SØ ørienterte sprekkesoner vil ha det største potensialet for å være åpne til vannstrøm. Rapporten anbefaler at to punkter kjernebores, dette for å redusere risikoen for å påtreffe sand, sandsteiner, karthuler eller store åpne sprekkesoner i tunnelen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.075
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport