Regional seismikk i Norskerenna Nordsjøen vest for Stavanger - Egersund. Lettseismisk tokt 9503 i 1995, toktrapport.

I perioden 15.mai til 15.juni 1995 utførte Norges geologiske undersøkelse i samarbeid med Statens kartverk, divisjon Norges sjøkartverk, et kombinert lettseismisk-hydrografisk tokt i Norskerenna vest for Stavanger og Egersund med M/S Sjømåleren. Tilsammen ble det profilert 2700 km i et regionalt nett med profilavstand 10x15 km med Sleeve Gun og Geopulse. Profilnettet dekker et område på omlag 14.000 km². Det regionale nettet omfatter 13 linjer i SV-NØ-lig retning, 8 linjer i SØ-NV-lig retning, og 5 linjer i V-Ø-lig retning. Ei linje går fra sør mot nord. I tillegg er det skutt et detaljert profilnett over området kalt Rottehola (1400 km seismikk). Området er omlag 350 km² og er dekket av flatedekkende batymetriske målinger med en linjeavstand på mellom 150 m og 200 m. Sleeve Gun-registreringene er filtrert, forsterket og skrevet ut i frekvens- området 40-2000 Hz, mens Geopulse-registreringene tilsvarer har frekvenser i området 600-5000 Hz. De innsamlede dataene er en nordvestlig fortsettelse av et regionalt seismisk nett i Skagerrak innsamlet i perioden 1991-1994. De inn- samlede dataene er hovedsakelig av god kvalitet. Denne rapporten oppsummerer teknikk og metodikk og inneholder referanser til de innsamlede geologiske og geofysiske data.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.099
Page number:
51
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport